Nhiệm kỳ qua, 100% CĐ cơ sở thành viên tổ chức bữa ăn trưa tại chỗ cho người lao động. Hằng năm, các CĐ cơ sở còn hỗ trợ tiền vé xe về quê ăn Tết cho đoàn viên ở xa; nhiều đơn vị vận động người sử dụng lao động hỗ trợ 100% vé xe cho người lao động.

H.Đào