Nội dung thi bao gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể là các chương trình trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện… Ngoài ra, thí sinh tham gia trả lời thêm một câu hỏi phụ về số người tham gia cuộc thi. Đoàn viên, CNVC-LĐ truy cập vào website của LĐLĐ quận www.congdoanquanbinhthanh.org.vn thực hiện bài thi.

Thử tài CNVC-LĐ qua hội thi trực tuyến Kiến thức của bạn - Ảnh 1.

Ban tổ chức sẽ trao 10 giải thưởng cho thí sinh trả lời đúng và số dự đoán chính xác nhất trong các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 10.

T.Nga