Thủ tục chuyển trụ sở công ty sang tỉnh, thành khác?

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 35 Nghị định 43/NĐ-CP quy định trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp (DN) phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế. Trường hợp chuyển sang tỉnh, TP khác, DN phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới với nội dung: Tên, mã số DN, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp chưa có mã số DN và mã số thuế); địa chỉ chuyển đến; họ, tên, số CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật; bản sao điều lệ và danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), danh sách người đại diện theo ủy quyền (công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3, điều 67 của Luật DN), danh sách cổ đông sáng lập (công ty cổ phần), danh sách thành viên hợp danh (công ty hợp danh); quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên), của đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần), của các thành viên hợp danh (công ty hợp danh); quyết định của chủ sở hữu công ty (công ty TNHH một thành viên).

Khi nhận thông báo, phòng đăng ký kinh doanh nơi DN dự định đặt trụ sở mới sẽ trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho DN. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký DN, phòng đăng ký kinh doanh nơi DN đặt trụ sở mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký DN mới đến phòng đăng ký kinh doanh nơi trước đây DN đã đăng ký.

Cao Hường