- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 và phải nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-5 đến 31-12-2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm nghỉ việc không hưởng lương thì được hỗ trợ với mức 1.855.000 đồng/người nếu nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng và 3.710.000 đồng/người đối với NLĐ nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên. Ngoài ra, NLĐ đang mang thai hoặc đang nuôi con đẻ, con nuôi hay chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế. Để hưởng khoản hỗ trợ này thì doanh nghiệp (nơi NLĐ làm việc) phải lập danh sách NLĐ nghỉ việc không hưởng lương gửi cơ quan BHXH xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH. Sau đó gửi bản xác nhận của cơ quan BHXH kèm theo bản sao văn bản thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, bản sao (có chứng thực) hoặc bản sao kèm theo bản chính một trong các giấy tờ: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính để được xem xét giải quyết.