Nguyễn Thủy Tiên (quận 3, TP HCM) hỏi: "Tôi được hưởng 10 tháng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) nhưng mới hưởng 4 tháng thì có việc làm mới. Tôi muốn ngưng hưởng TCTN và bảo lưu thời gian chưa hưởng thì cần làm thủ tục gì?".

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người lao động (NLĐ) đang hưởng TCTN có việc làm thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng TCTN. Về thủ tục ngưng hưởng TCTN, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi bị chấm dứt hưởng TCTN, NLĐ phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) nơi đang hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH quy định, kèm theo giấy tờ liên quan đến việc chấm dứt hưởng TCTN (bản sao). Trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện. Sau đó, trung tâm DVVL trình giám đốc Sở LĐ-TB-XH quyết định về việc chấm dứt hưởng TCTN của NLĐ. Quyết định về việc chấm dứt hưởng TCTN sẽ được trung tâm DVVL gửi 1 bản đến BHXH cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng TCTN đối với NLĐ và 1 bản đến NLĐ. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thời gian chưa hưởng TCTN của NLĐ sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho lần hưởng sau.