Thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Tin mới

06/12/2011 00:16

Người lao động có mức tiền lương, tiền công tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu chung

Ngày 25-10-2010, Bộ LĐ-TB-XH ban hành Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó có đề cập  vấn đề về trình tự và thủ tục thực hiện BHTN. 

10 lao động trở lên phải tham gia

Theo quy định, người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên, bao gồm: số lao động là người Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.


Người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

Đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị- xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác sử dụng từ 10 lao động trở lên bao gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan. Thời điểm tính số lao động hằng năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để thực hiện chính sách BHTN là ngày 1-1 theo dương lịch.

Trường hợp thời điểm khác trong năm người sử dụng lao động sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách BHTN của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được tính vào ngày 1 của tháng tiếp theo, tính theo dương lịch.

Thời hạn tham gia BHTN

Trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia BHTN cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ tham gia BHTN gồm: Tờ khai cá nhân của người lao động với các nội dung: họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; số chứng minh thư nhân dân, ngày và nơi cấp; số và ngày tháng năm giao kết HĐLĐ, loại HĐLĐ, tiền lương hoặc tiền công đóng BHTN và các khoản phụ cấp phải đóng BHTN theo quy định, ngày có hiệu lực của HĐLĐ; số sổ bảo hiểm xã hội; thời gian đã tham gia BHTN nhưng chưa được hưởng BHTN; cam kết của người lao động; xác nhận của người sử dụng lao động. Các nội dung của tờ khai cá nhân nêu trên được ban hành cùng với mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội và do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành.

Danh sách người lao động tham gia BHTN do người sử dụng lao động lập, bao gồm các nội dung: họ và tên; số chứng minh thư nhân dân; số sổ bảo hiểm xã hội; loại HĐLĐ; tiền lương hoặc tiền công đóng BHTN và các khoản phụ cấp phải đóng BHTN theo quy định. Các nội dung của danh sách người lao động tham gia BHTN nêu trên được ban hành cùng với mẫu danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội và do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành.

Mức đóng BHTN

Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của những người tham gia BHTN và trích 1% tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của từng người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN. Người lao động có mức tiền lương, tiền công tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Khi mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN cũng sẽ thay đổi theo quy định.

Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHTN trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHTN khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc.

Trường hợp người sử dụng lao động đã sử dụng từ 10 lao động trở lên thuộc đối tượng tham gia BHTN, nếu các tháng trong năm có sử dụng ít hơn 10 người lao động thì vẫn thực hiện đóng BHTN cho những người lao động đang đóng BHTN.

Nguyễn Huỳnh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI