Trong đó, tham gia BHYT hộ gia đình chiếm tỉ lệ 35,87% (tăng 10% so với năm 2015). Tuy chỉ còn khoảng hơn 1% dân số chưa tham gia BHYT nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với BHXH tỉnh, bởi chủ yếu tập trung đối tượng người cận nghèo, sinh viên của một số trường dạy nghề, đại học.

Để thu hút số người còn lại tham gia BHYT, hiện BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục rà soát danh sách từng người cụ thể, phân công cán bộ BHXH đến tận nhà tư vấn, vận động trực tiếp. Bên cạnh đó, BHXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, quản lý chính sách BHYT nhằm giảm thủ tục, thời gian chờ đợi của người bệnh, thực hiện công khai, minh bạch các khoản chi phí mà người bệnh phải cùng chi trả…

H.Lê