Thực hiện 1.918 đề tài nghiên cứu khoa học

Qua triển khai, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và “Đổi mới phương pháp giảng dạy, sáng tạo”... đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, công nhân viên tham gia. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên của khối đã thực 44 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, 212 đề tài cấp bộ, 181 đề tài cấp thành phố và 1.481 đề tài cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở trực thuộc còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ mát cho hơn 14.000 lượt giảng viên, người lao động.

N.Hà