Ông Nguyễn Tài Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP HCM, khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu

Ông Nguyễn Tài Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP HCM, khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu

Qua phát động thi đua, đã có 68 CĐ cơ sở thực hiện 121 công trình, tập trung vào các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP như “Rà soát các quy trình về thủ tục hành chính và giao dịch hành chính bảo đảm” (Chi cục Thú y TP), “Vận động doanh nghiệp nộp thuế điện tử” (Cục Thuế TP)...

Dịp này, CĐ Viên chức đã khen thưởng 3 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2015, 14 đơn vị thực hiện tốt công trình thi đua tiêu biểu, 34 tập thể và 7 cụm thi đua tổ chức tốt hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”.

H.Đào