Gắn thi đua với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, 5 năm qua, Đảng ủy, ban tổng giám đốc và các đoàn thể đã vận động CNVC-LĐ tham gia phong trào thi đua yêu nước. Kết quả, có 1.040 sáng kiến, giải pháp hữu ích do CNVC-LĐ thực hiện được công nhận, làm lợi và tiết kiệt hàng chục tỉ đồng. Hiệu ứng từ phong trào thi đua giúp tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của SAMCO đạt 10%. Lợi nhuận năm 2014 tăng 154% so với năm 2010, thu nhập bình quân năm 2014 tăng 148% so với năm 2010 (9,63 triệu đồng/người/tháng). Dịp này, SAMCO đã tuyên dương 15 tập thể và 60 cá nhân điển hình trong phong trào.

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Minh (trái) của cảng Bến Nghé là 1 trong 60 điển hình của SAMCO Ảnh: KHÁNH AN
Kỹ sư Nguyễn Hoàng Minh (trái) của cảng Bến Nghé là 1 trong 60 điển hình của SAMCO Ảnh: KHÁNH AN

Sáng cùng ngày, tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ (giai đoạn 2010-2014), LĐLĐ quận 5, TP HCM cho biết 5 năm qua, CNVC-LĐ quận đã thực hiện 194 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị đầu tư là 9 tỉ đồng, tiết kiệm hơn 2 tỉ đồng; thực hiện 14 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng giá trị 26 tỉ đồng, làm lợi 4,2 tỉ đồng. Dịp này, LĐLĐ quận 5 đã tuyên dương 12 tập thể và 75 cá nhân tiêu biểu trong phong trào.

H.Đào - K.An