Anh Nguyễn Địch Huy (bìa trái), Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH XDCT Hùng Vương, trao đổi cùng đoàn viên về việc triển khai phong trào thi đua tại đơn vị

Anh Nguyễn Địch Huy (bìa trái), Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH XDCT Hùng Vương, trao đổi cùng đoàn viên về việc triển khai phong trào thi đua tại đơn vị

Qua phát động, đội ngũ CNVC-LĐ quận đã hoàn thành 18 công trình, sản phẩm mới với giá trị làm lợi gần 4 tỉ đồng; thực hiện 189 cải tiến kỹ thuật làm lợi 815 triệu đồng, tiết kiệm gần 3 tỉ đồng. Điển hình như giải pháp cải tạo máy tráng keo theo chu trình khép kín (Công ty TNHH Ysiman) đã làm lợi cho doanh nghiệp 180 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào “Ôn lý thuyết - luyện tay nghề”, có 19 đơn vị tổ chức thi tay nghề và 115 lớp bồi dưỡng tay nghề, nâng bậc thợ với 3.216 CNVC-LĐ tham gia. Từ phong trào thi đua, hơn 1.600 CNVC-LĐ được nâng bậc, nâng lương trước thời hạn.

T.Nga