Thực hiện đúng quy định của công ty

- Ông Lâm Huy Cảnh, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi sự việc xảy ra, nếu đúng theo quy định của công ty và thỏa thuận trách nhiệm đã ký kết, chúng tôi sẽ buộc anh Tiến phải bồi thường 100% giá trị tài sản. Tuy nhiên, xét thấy đó là trường hợp bất khả kháng, đồng thời thông cảm với khó khăn của anh Tiến, công ty chỉ yêu cầu bồi thường 50% giá trị tài sản và trừ vào lương hằng tháng, mỗi tháng trừ 30% lương. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố mất trộm của anh Tiến nhưng đã là quy định thì phải thực hiện.

Nguyễn Văn Tiến (Công ty CP XD Hùng Cường, huyện Bình Chánh, TP HCM)