Đại diện BHXH Việt Nam trả lời: Theo điều 32 Thông tư 59/2016/TT-BLĐTBXH thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành đang hưởng chế độ ốm đau trước ngày 1-1-2016 và từ ngày 1-1-2016 vẫn hưởng chế độ ốm đau thì tiếp tục thực hiện chế độ, không bị khống chế thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định tại điểm b khoản 2, điều 26 Luật BHXH 2014. 

Thực hiện theo Luật BHXH 2006 - Ảnh 1.

Công chức BHXH TP HCM phục vụ người dân đến làm thủ tục Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cũng theo quy định này, trường hợp người lao động bị bệnh dài ngày trước 1-1-2016 và sau ngày 1-1-2016 vẫn tiếp tục hưởng chế độ ốm đau thì thực hiện theo Luật BHXH năm 2006, tức chia cho 26 ngày.