Mỗi tháng, các nông trường sẽ xét chọn CN có sản lượng cao nhất, Công đoàn và Đoàn thanh niên tổng công ty sẽ đến động viên và thưởng nóng cho CN tại đơn vị. Riêng tổng công ty sẽ thưởng 1 tháng lương đối với CN đạt sản lượng vượt cao nhất tại mỗi nông trường trong tháng và thưởng 3 tháng lương cho người đạt sản lượng cao nhất trong số 13 cá nhân xuất sắc.

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam, khen thưởng công nhân vượt sản lượng tại Nông trường Cẩm Mỹ
Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam, khen thưởng công nhân vượt sản lượng tại Nông trường Cẩm Mỹ

Trước đó, ban giám đốc và CĐ tổng công ty đã tổ chức hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016 với 70 thí sinh tham gia. Nhằm khuyến khích CN nâng cao tay nghề, ngoài giải thưởng bằng hiện kim, ban giám đốc tổng công ty còn thưởng cho những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong hội thi một chuyến du lịch nước ngoài.

Tin-ảnh: N.Hoàng