Trong năm 2018, trên địa bàn quận có 523/647 DN có Công đoàn (CĐ) tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), đạt tỉ lệ 80,83%; tổng số DN đã ký kết TƯLĐTT còn hiệu lực là 549 DN, trong đó 100% TƯLĐTT có lợi cho NLĐ. Theo đánh giá của ban chỉ đạo, việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT đã thể hiện được vai trò của tổ chức CĐ, đồng thời tạo được sự tin tưởng cho NLĐ, giúp họ gắn bó với DN. Tuy nhiên, số lượng DN ký kết TƯLĐTT còn thấp so với tổng số DN trên địa bàn, nhất là tại các DN chưa có CĐ; việc thương lượng tập thể còn chưa thực chất, chưa đúng trình tự, quy định pháp luật; nhiều TƯLĐTT đã hết hạn nhưng vẫn chưa được gia hạn, thậm chí có thời gian không phù hợp (trên 3 năm)…

Thương lượng tập thể phải thực chất - Ảnh 1.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng TƯLĐTT, nhiều đại biểu cho rằng trước hết CĐ phải nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của DN và thường xuyên khảo sát ý kiến của NLĐ để cân nhắc, lựa chọn nội dung thương lượng với chủ DN. Nội dung thương lượng phải thực chất, dựa trên nguyện vọng của NLĐ và gắn bó thiết thân với NLĐ như thời gian làm việc, tiền lương, đơn giá sản phẩm, các chế độ phụ cấp, bảo hộ lao động…

Tin-ảnh: T.Nga