Theo đó, ngoài việc góp phần phát triển hệ thống GDNN trên cả nước, dự án đã hỗ trợ các cơ sở GDNN tuyển sinh hơn 11.000 chỉ tiêu đào tạo (tăng 21% so với giai đoạn 2011-2015); hơn 10.000 người tốt nghiệp các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác; nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt khoảng 62%. Đặc biệt, hơn 80% học sinh, sinh viên tốt nghiệp GDNN có việc làm và thu nhập cao...

Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 62% - Ảnh 1.

Giáo dục nghề nghiệp góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động

Hội nghị cũng chỉ ra nhu cầu của xã hội ngày càng cao lao động qua đào tạo. Khảo sát nhu cầu về đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm năm 2018 cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng 130.120 lao động qua đào tạo các ngành, nghề trọng điểm (chiếm 36,6% trong tổng số lao động) và nhu cầu trong giai đoạn 2019-2021 tăng lên 196.646 người (tăng 51%). GDNN đang góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỉ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Qua đó làm tăng thu nhập của người lao động, nâng cao đời sống người dân.

Tin-ảnh: G.Nam