Theo đó, trong quý I/2021, ghi nhận tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lần lượt là 2,42% và 2,20%, tăng so với cùng kỳ năm ngoái (tỉ lệ trong quý I/2020 lần lượt là 2,34% và 1,98%). Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi của quý này là 2,42%, trong đó khu vực thành thị là 3,19%, khu vực nông thôn là 1,98%. Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) ước tính là 7,44%, trong đó khu vực thành thị là 10,34%, khu vực nông thôn là 5,99%. Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,20%, trong đó khu vực thành thị là 1,52%, khu vực nông thôn là 2,60%.

Tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm tăng tỉ lệ thất nghiệp

Về mức thu nhập, theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,2 triệu đồng/tháng, tăng hơn 557.000 đồng so với quý trước và tăng 133.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,6 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,6 triệu đồng/tháng.

Tin-ảnh: G.Nam