Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Bộ Luật Lao động không có khái niệm về lương tháng 13, 14 và chỉ quy định về thưởng.

Xét về tính chất thì lương tháng 13, 14 chính là khoản tiền thưởng mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ hằng năm. Mặt khác, tại khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức. Như vậy, tiền thưởng lương tháng 13, 14 là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.