Chương trình đã trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho những học sinh không có điều kiện đến trường và tặng 3.000 quyển tập, 150 cặp táp cho học sinh khó khăn.

Tiếp sức học sinh nghèo vùng xa - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty tặng nhà tình thương tại thôn Bi Gia

Dịp này, chương trình đã phối hợp cùng Công ty Liên doanh Đại Dương tặng 2 căn nhà tình thương (50 triệu đồng/căn) cho người dân nghèo của thôn Bi Gia.

Tin-ảnh: H.Đào