Qua triển khai, phong trào thi đua cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng năng suất được thực hiện sâu rộng trong đội ngũ CBCC-VC. Điển hình là phong trào tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm đã trở thành nếp sinh hoạt. Nhờ đó, góp phần tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho CBCC-VC từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, các cơ quan đã triệt để tiết kiệm trong mua sắm trang thiết bị. Ngoài tiết giảm theo quy định, một số cơ quan tiết kiệm thêm 5% - 10%.
Tr.Hoàng