Tính lương hưu theo mức lương cơ sở nào? - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam trả lời: Ông là sĩ quan quân đội, thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định nên khi nghỉ hưu từ ngày 1-5-2016 thì lương hưu được tính trên mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng. Trường hợp của ông, nếu đã chuyển cho BHXH TP Hà Nội tiếp nhận và chi trả thì việc điều chỉnh lại lương hưu và truy trả phần chênh lệch kể từ ngày 1-5-2016 đến khi có quyết định điều chỉnh sẽ do BHXH TP thực hiện. Ông nên liên hệ với BHXH TP Hà Nội để được xem xét, giải quyết.