Dự hội nghị có 120 cán bộ, đoàn viên thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực - Ảnh 1.

Phong trào thi đua do Công đoàn khởi xướng đã khuyến khích công nhân phát huy sáng tạo

Ông Nguyễn Trọng Tính, Chủ tịch LĐLĐ quận 4, đã triển khai một số chương trình trọng tâm của các cấp Công đoàn quận trong việc thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương V khóa XII. Bên cạnh đó, cán bộ Công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua thiết thực để nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị vững mạnh, tạo điều kiện chăm lo tốt hơn nữa đời sống CNVC-LĐ.

B.Đằng