Để có cơ sở lập kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép lao động - EPS, sở đề nghị Phòng LĐ-TB-XH các quận, huyện thông tin đến UBND phường, xã, thị trấn phổ biến cho người lao động biết và liên hệ trực tiếp với Sở LĐ-TB-XH để đăng ký thông tin trước ngày 22-7.

Tổ chức thi tiếng Hàn cho người lao động

Người lao động có thể chọn lựa một trong các hình thức đăng ký: Gọi điện trực tiếp cho Phòng Việc làm qua số điện thoại: 38205149 (gặp chuyên viên Trần Ngọc Bình) trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu. Hoặc gửi thông tin vào hộp thư điện tử vieclam.sldtbxh@tphcm.gov.vn. Nội dung thông tin gồm họ và tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, tình trạng tham gia đào tạo tiếng Hàn (đã học/đang học), số điện thoại liên hệ.

H.Vân