Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, khen thưởng cán bộ nữ công tiêu biểu
ẢNH: NGÂN HÀ
Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, khen thưởng cán bộ nữ công tiêu biểu ẢNH: NGÂN HÀ

Hội nghị biểu dương trưởng ban nữ công CĐ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 1 sẽ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 6-2014 tại Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của các trưởng ban nữ công CĐ cơ sở tiêu biểu trong công tác vận động nữ CNVC-LĐ, thiết thực chào mừng 85 năm thành lập CĐ Việt Nam

K.Linh