Theo đó, tập thể được tuyên dương phải có những nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đoàn viên Công đoàn (CĐ), CNVC-LĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chính trị; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến CNVC-LĐ tại đơn vị. Cá nhân được tuyên dương phải là gương tiêu biểu, có sức ảnh hưởng và tạo được sự lan tỏa tích cực ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đạt thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với 5 tiêu chí “Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ - Trách nhiệm”.

Ông Nguyễn Châu Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, trao giấy khen cho các cá nhân điển hình học tập Bác Hồ
Ông Nguyễn Châu Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, trao giấy khen cho các cá nhân điển hình học tập Bác Hồ

CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở: mỗi đơn vị đề nghị tối đa 1 tập thể và 2 cá nhân. Mốc thời gian tính thành tích để xét chọn là từ ngày 1-5-2015 đến ngày 30-4-2016. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị tuyên dương cấp TP chậm nhất là ngày 12-5. Dự kiến, hội nghị tuyên dương cấp TP tổ chức vào ngày 3-6.

Tin-ảnh: T.Ngôn