Theo đó, bên cạnh việc tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi, áp phích, sổ tay…, cơ quan chức năng sẽ tổ chức 100 cuộc thanh tra chuyên đề an toàn lao động tại các công trình cấp 1 và cấp 2 trong thời gian từ nay đến tháng 10-2016. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc tuân thủ quy định an toàn lao động trong sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

 

Tổng kiểm tra an toàn các công trình dân dụng

 

Đặc biệt, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng kiểm tra an toàn lao động tại các công trình xây dựng nhà ở do UBND các quận, huyện cấp phép từ tháng 3 đến tháng 10-2016.

H.Vân