Để tăng cường sự phối hợp mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ và NLĐ, chiều 28-5, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), đã thống nhất triển khai Quy chế phối hợp, thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CĐ.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, chủ trì. Cùng dự có các lãnh đạo của hai đơn vị. 

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ngân hàng NN-PTNT ký quy chế phối hợp để chăm lo cho đoàn viên - Ảnh 1.

Lãnh đạo hai đơn vị tiến hành ký kết quy chế phối hợp

Theo ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam,  lĩnh vực phối hợp gồm phối hợp thu, chuyển trả kinh phí CĐ khu vực sản xuất kinh doanh tại các địa phương trên toàn quốc; hoạt động tạo nguồn trong đầu tư cơ sở vật chất của tổ chức CĐ phục vụ đoàn viên CĐ và các hoạt động khác theo nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên từng thời kỳ.

Các cấp Công đoàn phối hợp, hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc trong việc vận động Doanh nghiệp, đoàn viên Công đoàn sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Agribank như: chi trả lương qua tài khoản; các dịch vụ thẻ: thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ tín dụng cá nhân; tài khoản thanh toán; ngân hàng điện tử; thấu chi tài khoản…theo quy định hiện hành của Agribank. Quy chế sẽ được thực hiện trong 5 năm kể từ ngày ký.

Hai bên phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh từ người sử dụng lao động trên toàn quốc vào tài khoản thu kinh phí công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam mở tại Agribank; đồng thời chuyển trả phần kinh phí các cấp Công đoàn được sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được kinh phí Công đoàn của người sử dụng lao động (trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thì được chuyển cho Công đoàn cấp trên trực tiếp được phân cấp thu kinh phí Công đoàn).

Việc phối hợp thu kinh phí Công đoàn trên đây sẽ được quy định cụ thể về phương thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm của mỗi Bên tại mỗi thời điểm trong văn bản hợp tác ủy thác thu và chuyển trả kinh phí Công đoàn giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Agribank.

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ngân hàng NN-PTNT ký quy chế phối hợp để chăm lo cho đoàn viên - Ảnh 4.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu

Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh thực hiện chủ trương của Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời trong công tác thu và phân phối nguồn thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, quy chế là cơ sở pháp lí trong công tác phối hợp của hai bên. Trên cơ sở nội dung ký kết, hai bên triển khai có hiệu quả, góp sức để chủ trương quan trọng của tổ chức CĐ được lan tỏa, thực hiện có hiệu quả, mang lại quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. 

Tin-ảnh, video: Văn Duẩn