So với cùng kỳ năm 2019, số lao động được giải quyết việc làm giảm 14.970 lượt (tỉ lệ giải quyết việc làm giảm 4,99%); số chỗ việc làm mới giảm 5,93%.

TP HCM: 26.144 người được giới thiệu việc làm - Ảnh 1.

Người lao động TP HCM tại một ngày hội việc làm

Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động bị thất nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, TP đã tổ chức 38 phiên giao dịch, ngày hội việc làm. Trong đó, 271.080 người được tư vấn việc làm, 83.886 người được giới thiệu việc làm và 47.015 người được nhận việc làm.

Tin-ảnh: G.Nam