Trong đó, hơn 71.600 lao động đang làm việc, số còn lại đã nghỉ việc nhưng còn bảo lưu thời gian đóng BHTN. Mức hỗ trợ người lao động (NLĐ) nhận được là từ 1,8-3,3 triệu đồng/người. Đây là số lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 về chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng chưa được nhận tiền do kê khai sai thông tin, không liên lạc được, thay đổi hình thức nhận tiền hay một số vì lý do bất khả kháng khác.

Theo thống kê, cả nước có hơn 414.000 NLĐ được nhận bổ sung từ Quỹ BHTN với tổng số tiền 1.155 tỉ đồng, riêng TP HCM chiếm hơn 23%.

M.Chi