Trong số này, đứng đầu là Công ty CP Mai Linh miền Nam (nợ 54,2 tỉ đồng), Công ty TNHH Nhà máy Sửa chữa và Đóng tàu Sài Gòn (nợ 38 tỉ đồng), Công ty TNHH Nam Phương (nợ 28 tỉ đồng). Nguyên nhân nợ BHXH chủ yếu do DN gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, không có khả năng đóng BHXH. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị không chây ì trích nộp BHXH dù vẫn có điều kiện.

TP HCM: Điểm mặt 834 doanh nghiệp nợ BHXH - Ảnh 1.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã lưu ý BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT lớn; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra và cung cấp số liệu, danh sách đơn vị nợ cho tổ chức Công đoàn, phục vụ công tác khởi kiện. Đối với các đơn vị cố tình chây ì, BHXH Việt Nam sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

K.An