Trong đó, có 929.254 lao động thuộc đối tượng đang làm việc tại 21.359 DN và 66.640 lao động mới quay lại thị trường lao động tại 5.627 DN. Theo quy định, hạn chót nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) là ngày 15-8. Đối chiếu với số NLĐ thuộc đối tượng hưởng chính sách này của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM thì còn khoảng 101.971 NLĐ chưa được đơn vị, DN thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ.

TP HCM: Hơn 100.000 lao động chưa làm thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà - Ảnh 1.

Người lao động ở trọ được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 - 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng

BHXH TP HCM khuyến cáo trường hợp đơn vị, DN thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định hoặc chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ thì đơn vị, DN phải chịu trách nhiệm.

Tin-ảnh: M.Chi