Công trình gồm 1 tầng hầm, 1 lửng và 4 tầng lầu với các phòng chức năng phục vụ hoạt động cộng đồng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Tổng kinh phí đầu tư công trình trên 22 tỉ đồng, do LĐLĐ TP HCM và UBND quận Phú Nhuận hỗ trợ.

TP HCM: Khánh thành Nhà Văn hóa Lao động quận Phú Nhuận

Nhà Văn hóa Lao động quận Phú Nhuận sẽ phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của CNVC-LĐ và hoạt động của tổ chức Công đoàn, do LĐLĐ quận quản lý. Bà Nguyễn Phạm Bích Ngân, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, được phân công làm giám đốc nhà văn hóa này.

T.Nga