Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất của các doanh nghiệp vốn nước ngoài hơn 700 triệu đồng/người.   ẢNH: VĨNH TÙNG
Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất của các doanh nghiệp vốn nước ngoài hơn 700 triệu đồng/người. ẢNH: VĨNH TÙNG

 Theo đó, doanh nghiệp (DN) vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng Tết Dương lịch 2014 cao nhất, gần 464 triệu đồng/người, tăng gần 16% so với mức thưởng cao nhất năm 2013.

Đối với các DN trong nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về khối DN tư nhân, công ty hợp doanh, công ty CP không có vốn nhà nước - gần 139 triệu đồng/người.

Đối với DN trong nước, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là hơn 299 triệu triệu đồng/người        ẢNH: VĨNH TÙNG
Đối với DN trong nước, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là hơn 299 triệu triệu đồng/người ẢNH: VĨNH TÙNG

Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 709, 965 triệu đồng/người cũng thuộc về một DN khu vực FDI, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Mức thưởng bình quân trong loại hình FDI hơn 4,5 triệu đồng và thấp nhất gần 3 triệu đồng.

Đối với DN trong nước, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là hơn 299 triệu triệu đồng/người thuộc về DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước; thấp nhất 3,2 triệu đồng/người thuộc DN tư nhân, công ty hợp doanh, công ty CP không có vốn nhà nước.

Đối với các DN trong KCX- KCN, mức thưởng Tết cao nhất là 450 triệu đồng/người thuộc về DN trong nước. Mức thưởng bình quân của các DN trong nước là 3,2 triệu đồng/người, thấp nhất là 2,5 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết cao nhất ở DN FDI là hơn 244 triệu đồng/người, thấp nhất là 2,7 triệu đồng/người.

Công nhân ngành điện - điện tử có mức thưởng bình quân cao nhất 5,1 triệu đồng/người; thấp nhất là công nhân ngành thực phẩm, 2,6 triệu đồng/người.

 

Cao Hường