TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất bao bì, hàng điện tử thưởng Tết cao

Trong số 900 doanh nghiệp (DN) báo cáo tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động (NLĐ), mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 583 triệu đồng/người thuộc về 1 DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở ngoài KCX-KCN; mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 457 triệu đồng/người (một DN dân doanh trong KCX-KCN).

Theo nhận định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, dù sản xuất kinh doanh khó khăn nhưng các DN vẫn cố gắng duy trì mức thưởng cho NLĐ với mức trung bình 1 tháng lương. Trong số các DN báo cáo, có 139 DN gặp khó khăn trong việc thưởng Tết cho NLĐ do đơn hàng giảm, phải thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, các DN này vẫn cố gắng thực hiện trả lương, thưởng đúng hạn và đúng thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Ngoài ra, 468 DN (chiếm 52% DN báo cáo) có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho NLĐ như tặng quà, phiếu mua hàng, tổ chức xe đưa đón… Thời gian nghỉ Tết từ 7 đến 14 ngày. Nhiều DN kết hợp bố trí giải quyết phép năm để NLĐ có đủ thời gian về quê.

Về tiền lương bình quân trong năm 2014, ở các DN hoạt động trong KCX-KCN, mức bình quân ở các DN có vốn góp nhà nước là 4,467 triệu đồng/người/tháng; DN tư nhân, công ty hợp doanh, cổ phần không có vốn nhà nước là 4,5 triệu đồng/người/tháng; DN FDI là 4,8 triệu đồng/người/tháng. Đối với các DN hoạt động ngoài KCX-KCN TP, bình quân ở các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu là 7,367 triệu đồng/người/tháng; DN có vốn góp nhà nước là 9,024 triệu đồng/người/tháng; DN tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước là 5,324 triệu đồng/người/tháng; DN FDI là 5,631 triệu đồng/người/tháng.

C.Hường