Từ ngày 1-5-2007 đến 21-9-2007, TP mới chỉ có 9.997 người dân ở 7 quận, huyện đáp ứng được đủ các điều kiện quy định, được tham gia BHYT tự nguyện. Nguyên nhân là do mức phí BHYT tự nguyện đã tăng gấp đôi, đồng thời phải tham gia cho cả hộ, trong khi đối tượng có nhu cầu tham gia BHYT tự nguyện đa số là người có thu nhập trung bình, thấp. Hơn nữa, quy định ít nhất 10% số hộ/phường, xã tham gia cho mỗi đợt cũng rất khó thực hiện vì nhiều hộ có thu nhập trung bình khá không quan tâm, tham gia mua BHYT tự nguyện...

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện BHYT tự nguyện cho người dân TP, BHXH TP đề nghị HĐND TP sớm thông qua tờ trình của UBND TP về phương án hỗ trợ mức đóng cho hộ cận nghèo.

T.Dương