Theo đó, đối với trường hợp nhận qua tài khoản ATM, Bưu điện TP sẽ chuyển lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 5-2021 vào tài khoản người hưởng trong ngày 4-5, của tháng 6-2021 trong ngày 5 và 6-5; ngày 19-5 sẽ chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH bổ sung đối với trường hợp đăng ký hồ sơ hưởng với BHXH TP sau đợt chi trả tháng 5-2021 (nộp hồ sơ từ ngày 25-4 đến 18-5-2021).

Trả gộp 2 tháng lương hưu để phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cán bộ hưu trí ở TP HCM nhận lương hưu tại bưu điện

Trường hợp nhận lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, Bưu điện TP sẽ thực hiện chi trả lương tháng 5 và 6 cùng một thời gian. Cụ thể, từ ngày 4 đến 10-5 chi trả tại tất cả điểm chi trả (trừ ngày lễ, Tết); từ ngày 11 đến 19-5 tiếp tục chi trả tại các điểm chi của Bưu điện trung tâm. Đối với người chưa kịp nhận trong kỳ chi trả, sẽ tiếp tục nhận tại các điểm chi của Bưu điện trung tâm từ ngày 20-5 đến 22-6-2021.

Tin-ảnh: M.Chi