Trả lương cho công nhân bị ảnh hưởng bởi ngừng việc tập thể thế nào?

Bà Lê Như Hoa, giám đốc công ty, trả lời: Đúng là có một số CN không tham gia ngừng việc tập thể nhưng phải nghỉ việc vì toàn xưởng bị cắt điện. Sau khi nhận được phản ánh của CN, chúng tôi đã rà soát để nắm chắc danh sách những CN bị ảnh hưởng, phải ngừng việc hôm ấy. Chúng tôi cam kết những CN này sẽ được trả lương đầy đủ.