Sau đó, công ty chẳng những không làm rõ thắc mắc của công nhân mà còn cho một số người nghỉ chờ việc 30 ngày khiến chúng tôi rất lo lắng...”.

Trả lương chờ việc cho công nhân

Bà Lê Thị Thúy, giám đốc công ty, trả lời: Từ đầu năm đến nay, do hàng bị hư nhiều nên đối tác duy nhất của công ty đã cắt giảm đơn hàng khiến công ty gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, công nhân liên tục đòi tăng lương, tăng phụ cấp. Do không thể đáp ứng yêu cầu của công nhân, buộc lòng chúng tôi phải cho một số người nghỉ chờ việc trong khi tìm đơn hàng mới. Công ty sẽ trả lương chờ việc cho công nhân đúng quy định.