Trả lương thử việc cho nhân viên

Bà Võ Ngọc Huệ, phó giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi đã kiểm tra sự việc và thấy đúng như phản ánh. Giám đốc lập tức yêu cầu phòng nhân sự và phòng tài vụ nhanh chóng làm thủ tục chuyển trả tiền lương cho anh Hiếu. Chúng tôi cũng xin nhận thiếu sót về sự chậm trễ này.