Trả lương, thưởng xứng đáng cho công nhân có sáng kiến - Ảnh 1.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được CNVC-LĐ TP tích cực hưởng ứng

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu phản ánh doanh nghiệp rất thiếu lao động có tay nghề cao trong khi sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều vì không đáp ứng yêu cầu. Tại một số doanh nghiệp, nhiều CN rất giỏi nghề, có nhiều sáng kiến nhưng không được đãi ngộ tương xứng.

Các đại biểu đề nghị Trung ương Đoàn nên nhân rộng các mô hình hay, các sáng kiến để các đơn vị khác học tập. Song song đó, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp cần tạo điều kiện để CN nâng cao tay nghề, trình độ, kỹ năng. Các đơn vị đào tạo cũng cần đổi mới công nghệ, tăng cường đào tạo ngoại ngữ để người lao động có thể hội nhập với khu vực và thế giới.

H.Đào