Theo đó, đối với sổ BHXH đã rà soát hoàn chỉnh và được cơ quan BHXH bàn giao cho đơn vị trước tháng 11-2017, các đơn vị phải khẩn trương trả sổ BHXH cho NLĐ. Đối với sổ BHXH bàn giao cho bưu điện trả cho NLĐ, các đơn vị phải quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để bưu điện trả sổ BHXH tận tay NLĐ.

Trả sổ BHXH cho người lao động quản lý - Ảnh 1.

Căn cứ hồ sơ đã được cơ quan BHXH in sổ BHXH tương ứng với từng phiếu giao nhận hồ sơ do đơn vị nộp hoặc cơ quan BHXH rà soát, bưu điện thực hiện trả sổ BHXH cho NLĐ. Đồng thời, hướng dẫn NLĐ và đơn vị ký xác nhận, đóng dấu vào danh sách giao nhận sổ BHXH và phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH đã hoàn chỉnh. 

K.An