Tham khảo bản hợp đồng lao động (HĐLĐ) trước khi giao kết, tôi thấy có điều khoản “chế độ phép năm, BHXH đã thanh toán trong lương”. Quy định như vậy có đúng luật?

Trần Quốc Phụng (Công ty Quang Thịnh, quận 2, TP HCM)

- Ông Lâm Văn Thành, trưởng phòng tổ chức - hành chính, trả lời: Theo quy định, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH , BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả một khoản tiền tương đương với mức đóng các khoản nêu trên và tiền nghỉ phép hằng năm. Như vậy, công ty đã thực hiện đúng quy định.