Nội dung tuyên truyền là những kiến thức cơ bản của Bộ Luật Lao động, Luật CĐ về hợp đồng lao động, đào tạo nghề cho người lao động, xây dựng thang - bảng lương, nội quy lao động, kỷ luật lao động, thành lập CĐ, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại định kỳ... Báo cáo viên cũng giải đáp các thắc mắc, những tình huống phát sinh thực tế tại doanh nghiệp.

Trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật được LĐLĐ quận 1 tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao khả năng hiểu biết pháp luật cho cán bộ CĐ trong bảo vệ quyền lợi người lao động. Bên cạnh đó cũng giúp cán bộ CĐ tự tin, bản lĩnh trong việc thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị. 

Tin-ảnh: N.Hà