Học sinh trường Trung cấp Xây dựng TP HCM trong giờ thực hành
Học sinh trường Trung cấp Xây dựng TP HCM trong giờ thực hành

Chuyên gia tư vấn đã góp ý cách xây dựng kế hoạch nghề nghiệp, tuân thủ kỷ luật… cho SV. Các bạn trẻ còn được nghe lãnh đạo các doanh nghiệp chia sẻ bí quyết thành công, cách khắc phục khó khăn khi tìm việc.

Chương trình diễn ra từ nay đến hết tháng 7-2014 với nhiều nội dung được thiết kế phù hợp từng nghề nhằm trang bị cho SV trường nghề tác phong công nghiệp, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

D.Lâm