Ngoài tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Công đoàn (CĐ) và CNVC-LĐ chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến dân số, gia đình và trẻ em, các cấp CĐ tập trung vận động đoàn viên, CNVC-LĐ thực hiện tốt chính sách pháp luật về hôn nhân - gia đình, bình đẳng giới. Từ thực tiễn hoạt động ở cơ sở, các cấp CĐ chủ động phát hiện, tôn vinh gia đình CNVC-LĐ vượt khó tiêu biểu, đồng thời hỗ trợ những gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà cho nữ công nhân khó khăn tại TP HCM
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà cho nữ công nhân khó khăn tại TP HCM

Tổng LĐLĐ Việt Nam đặc biệt lưu ý các cấp CĐ vận động, hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập cho nhóm trẻ độc lập, tư thục và các nhà trẻ mẫu giáo dành cho con công nhân tại các KCX-KCN. Bên cạnh đó, cần tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy, chăm sóc và phát triển trẻ thơ cho các bà mẹ là công nhân lao động.

Tin-ảnh: T.Ngôn