Theo Dolab, việc bảo đảm khả năng đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe cho NLĐ di cư, nhất là vào các giai đoạn khủng hoảng như đại dịch Covid-19 là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với những quốc gia đưa nhiều lao động ra nước ngoài như Việt Nam.

Ông Đặng Sĩ Dũng, Phó Cục trưởng Dolab, cho biết sổ tay được lấy ý kiến từ góp ý của các cơ quan chuyên môn của 3 nước Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như NLĐ đang làm việc tại nước ngoài. Nội dung sổ tay sẽ cung cấp thông tin cần thiết, cô đọng nhất về dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với NLĐ Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc và sẽ được phát cho NLĐ trước khi xuất cảnh làm việc ở nước ngoài.

Trang bị sổ tay sức khỏe trước khi xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

Nội dung sổ tay sức khỏe sẽ được đưa vào chương trình đào tạo cho người lao động trước khi xuất cảnh

Đại diện Văn phòng IOM tại Việt Nam cho biết từ tháng 9 đến 11-2021, IOM đã tiến hành nghiên cứu về vấn đề "Tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài trong đại dịch Covid-19". Nghiên cứu đã chỉ ra sự cần thiết của việc chuẩn bị tốt trước khi xuất cảnh, bao gồm cả về ngôn ngữ và định hướng sức khỏe, cải thiện khả năng tiếp cận của lao động Việt Nam.

Tin-ảnh: G.Nam