Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho con CNVC-LĐ đậu đại học
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho con CNVC-LĐ đậu đại học

Dịp này, CĐ Viên chức đã khen thưởng 63 con CNVC-LĐ thi đậu đại học có số điểm từ 21 điểm trở lên (2 triệu đồng/trường hợp), 3 em có số điểm từ 26 điểm trở lên (3 triệu đồng/trường hợp) và 2 em đậu thủ khoa và tuyển thẳng (5 triệu đồng/trường hợp).

Tin-ảnh: N.Hà