Trao 200 suất học bổng cho học sinh trường nghề

Trong 25 năm (1988-2013) hoạt động, chương trình “Vì ngày mai phát triển” đã trao hơn 40.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên. Từ chương trình này, nhiều học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, trưởng thành và thành công trong cuộc sống.

Ph.Anh