Học bổng nhằm động viên các em học thật tốt, khi tốt nghiệp ra trường nếu có điều kiện quay về làm việc đóng góp xây dựng quê hương Khánh Hòa nói chung và Tổng Công ty Khánh Việt nói riêng theo chương trình "Khánh Hòa nhân kiệt, Khánh Việt gọi mời".

Khatoco: Trao 69 học bổng cho sinh viên vượt khó - Ảnh 1.

SInhv viên vượt khó ại TP HCM được Khatoco trao học bổng

Học bổng được chia làm 3 hạng: hạng Platinum trị giá 2 triệu đồng, dành cho các em có điểm trung bình chung 2 học kỳ cuối từ 8,5 trở lên; hạng Gold trị giá 1,5 triệu đồng dành cho các em có điểm trung bình chung 2 học kỳ từ 8,0 trở lên và hạng Silver trị giá 1 triệu đồng dành cho các em có điểm trung bình chung 2 học kỳ từ 7,0 trở lên.

Tin-ảnh: K.Nam