Nhiều vấn đề thực tiễn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cách tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ, công chức, kinh nghiệm đối thoại, xây dựng thỏa ước lao động tập thể… đã được các đại biểu nêu ra. Bên cạnh đó, nhiều khó khăn, vướng mắc của cơ sở cũng được LĐLĐ quận 4 ghi nhận, giải đáp.

Cán bộ Công đoàn chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dân chủ cơ sở tại đơn vị
Cán bộ Công đoàn chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dân chủ cơ sở tại đơn vị

Theo báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại quận 4, đến nay, 49/49 đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 112/126 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và 121/126 đơn vị tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Tuy nhiên, LĐLĐ quận cũng cho biết việc tổ chức hội nghị người lao động còn nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp còn nặng hình thức, chưa tuân thủ các quy định hiện hành. Ngoài ra, nhiều chủ sử dụng lao động cho rằng quy chế dân chủ là việc của Công đoàn nên không tích cực thực hiện.

Tin-ảnh: B.Đằng